Arkitekturtävlingar

Under hundra år har man publicerat hundratals resultat till arkitekturtävlingar i ark - Finsk Arkitekturtidskrift. Den första som publicerades var tävlingen om stadsplanen till Vasa Vasklot (Finsk Arkitekturtidskrift 2/1904).

Resultaten av alla finska allmänna arkitekturtävlingar publiceras i Arkitekturtävlingar -tidningen (ISSN 0066-7676). År 1959 flyttade man presentationen av tävlingsresultaten till ett appendix i tidskriften och sedan 1966 har tävlingarna publicerats som en skild bilaga. Arkkitehtuurikilpailuja (Arkitekturtävlingar) - Architectural Competitions in Finland var formellt en självständig tidning mellan åren 1966 och 1975. Från år 1975 har den utkommit som en skild bilaga till ark - Finsk Arkitekturtidskrift.

4/11 Serlachius museo lehden kansi


Redaktör
Jorma Mukala
arkkitehti SAFA
jorma.mukala(a)safa.fi
tel. +358 (0)9 5844 4220

redigering
Pipsa Penttinen
pipsa.penttinen(a)safa.fi