SAFA på Svenska

Advertisement sales:

Saarsalo Oy
Sorkkalantie 394
33980 Pirkkala
info(@)saarsalo.fi

Jussi Piha
jussi.piha(@)saarsalo.fi
Puh. +358 50 522 5475

Timo Lepistö
timo.lepisto(@)saarsalo.fi
Puh. +358 44 534 9878

Arkitektnytt

Arkitektnytt - au ges ut av Finlands Arkitektförbund SAFA. au som utkommer i fyrfärg med 12 nummer per år är en medlems- och informationstidning för arkitekter, inredningsarkitekter, landskapsarkitekter samt planeringsgeografer. Till tidningens abonnenter hör också andra aktörer och fackutbildade inom de här områdena.

au når alla arkitekter, inredningsarkitekter, landskapsarkitekter och planeringsgeografer i Finland. au har utkommit sedan 1947.

Tidningens upplaga är 4 400.

Redaktion
au(@)safa.fi

chefredaktör
Paula Huotelin
arkitekt SAFA
fornamn.slaktnamn @ safa.fi
09 5844 4224,
040 5562 827

redaktionssekreterare / layout
Anne Haatainen
fornamn.slaktnamn @ safa.fi
09 5844 4213
au_6-7/2017

AU Media Card 2017
PDF 579,9Kt