Opiskelijat

Ilmoittaudu kirjoittajaksi

au:n opiskelijapalstalle voivat opiskelijajäsenemme tarjota kirjoituksia ajankohtaisista asioista. Numerosta 4_2010 lähtien on julkaistu kirjoituksia Norjasta, Sveitsistä, Japanista, Yhdysvalloista ja Kambotzasta.

Ota yhteyttä: anne.haatainen @ safa.fi

Kertomuksia kaupungista

"Arkkitehdilla on vastuu, jollaista taiteilijalla ei ole. Varhaista
modernistia Adolf Loosia (1870–1933) mukaillen
talon on miellytettävä kaikkia, taideteoksen ei tarvitse
miellyttää ketään. Esteettinen miellyttävyys riippuu tietysti
katsojasta, mutta voidaan ehkä objektiivisesti sanoa talon
olevan ”hyvä”, kun se on asumiskelpoinen ja viihtyisä. Kun taas
puhutaan symbolisesti tärkeästä rakennuksesta, kuten vaikka
taidemuseosta, ”hyvä” tarkoittaa jotain muuta.

Hyvän museon tai muun julkisen rakennuksen on paitsi
täytettävä tekniset ja toiminnalliset kriteerit myös synnytettävä
jonkinlaisia tunnetiloja kävijässä tai ohikulkijassa. Sillä täytyy
olla tarina. Tarinan kertominen ei välttämättä ole kuitenkaan
arkkitehdin vastuulla, vaan se voi olla monivaiheinen
prosessi, jossa arkkitehtuurikriitikolla on oma roolinsa."

Tekstin kirjoittaja Jaakko Muikku on Tampereen teknillisen yliopiston toisen vuoden arkkitehtiopiskelija, joka osallistui Arkkimedia3-kurssille.

Opiskelijakirjoitus 1_2017

Jaakko Muikku: Kertomuksia kaupungista
PDF 2,8Mt

au:n opiskelijalta-palstalla

julkaistaan eri puolilla maailmaa opiskelevien arkkitehtiylioppilaiden kirjoituksia.

Lisäksi palstalla nähdään artikkeleita kiltalehdistä kaikilta kolmelta opiskelupaikkakunnalta.