Koulutus ja tutkimus

Muita tutkimuksia ja selvityksiä

CABE 2011
Selvitys rakennetun ympäristön suunnittelun laadunohjaus-järjestelmästä.

CABE-selvitys 2011
PDF 4,1Mt

Työmääräseuranta 2007
TMS
PDF 84,6Kt

SAFAn tutkimukset ja selvitykset

Kuntien palveluksessa työskentelevien arkkitehtien ammatillinen asema ja vaikutusmahdollisuudet - SELVITYS


Suomen Arkkitehtiliitto SAFA toteutti vuoden 2010 keväällä kyselytutkimuksen, jolla selvitettiin kuntien palveluksessa työskentelevien arkkitehtien ammatillista asemaa ja vaikutusmahdollisuuksia virkamieshallinnossa, niissä viimeisten viiden vuoden aikana tapahtuneita muutoksia sekä kokemuksia tilaaja-tuottaja -mallista. Tutkimus paljastaa, että heikosti hallitut organisaatiomuutokset ovat useissa kunnissa johtaneet työn pirstoutumiseen ja arkkitehtien heikentyneisiin vaikutusmahdollisuuksiin virkamieshallinnossa.

Kaikille kunnissa työskenteleville SAFAn jäsenille lähetetyn kyselyn vastausprosentti oli 48. Vastaajat olivat 52 eri kunnasta. 42 prosenttia vastaajista työskenteli suurissa, yli 150 000 asukkaan kaupungeissa. Kyselyn analyysistä vastasivat tutkijat Jonna Kangasoja ja Jukka Hirvonen Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksesta, Aalto-yliopiston Teknillisestä korkeakoulusta.

Lehdistötiedote: Arkkitehtien asema kuntien hallinnossa
DOC 88,5Kt
Tutkimusraportti: Arkkitehtien asema kuntien hallinnossa
PDF 163,8Kt
Kuntien suunnitteluhenkilökunta ja arkkitehtitutkinnon suorittaneiden lukumäärä
PDF 418Kt