Työtä tarjolla

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Järvenpää on yli 42 000 asukkaan kulttuurikaupunki, jonka palveluksessa on noin 2300 eri alojen ammattilaista. Kaupunki on edelläkävijä kunta-alan toimintakulttuurin kehittämisessä ja panostaa henkilöstön työhyvinvointiin.

Kaupunkikuva-arkkitehti

Järvenpään Kaupunkikehitys hakee virkaan kehittämissuuntautunutta kaupunkikuva-arkkitehtia.

Kaupunkikuva-arkkitehti osallistuu asiantuntijana kaavoituksen suunnittelu- ja kehittämistyöhön (yleiskaavoitus ja asemakaavoitus) sekä muun maankäytön ja liikenneverkon yleissuunnitteluun. Tehtävässä osallistutaan aktiivisesti rakennuslupavalmisteluun ja hankekehitystyöhön kumppaneiden kanssa ja toimitaan myös asiantuntijana kiinteistökehittämiseen liittyvissä hankkeissa. Tehtävään kuuluu myös osallistuminen laajenevaan seutu- ja kuntayhteistyöhön.

Arvostamme laajaa kokemusta kaavoitusalalta ja rakennussuunnittelusta, hyvää kehittämisosaamista, lainsäädännön hallintaa, hyvää neuvottelu- ja esiintymistaitoa, kirjallista ilmaisukykyä sekä riittävää tietoteknistä osaamista (mm. CAD- ja GIS).

Edellytämme hakijalta korkeakoulussa tai yliopistossa suoritettua arkkitehdin tai vastaavaa ylempää korkeakoulututkintoa.

Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät kuntien teknisten sopimuksen mukaan. Työn aloitus 1.7.2017 tai sopimuksen mukaan.

Lisätietoja tehtävästä antaa kaavoitusjohtaja Sampo Perttula, puh. 040 315 2005, sampo.perttula @ jarvenpaa.fi.
Katso täydellinen hakuilmoitus; http://www.jarvenpaa.fi/tyopaikat.

Hakuaika päättyy 22.6.2017 klo 15.