Työtä tarjolla

SAFA hakee konsulttia 3DGIS- Digitalisaation mahdollisuudet alue- ja rakennussuunnittelussa -hankkeeseen


Hanke toteutetaan osana MAL-verkoston Tulevaisuuden kaupunkiseudut-hanketta. Tavoitteena on tunnistaa, koordinoida ja kehittää asiantuntijoiden ja viranomaisten välistä yhteistyötä digitalisaatiossa. Asiaa tarkastellaan aluesuunnittelun, hankekehityksen, rakennussuunnittelun ja näitä tukevien viranomaisprosessien kannalta.
Lisätietoja http://www.safa.fi tai leena.rossi(@)safa.fi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------