TunnustusPAANU 2014 Pekka Lahdelle

Suomen Arkkitehtiliitto SAFAn kestävän kehityksen palkinto TunnustusPAANU myönnetään 12.2.2014 arkkitehti Pekka Lahdelle. Hän on luonut perustaa yhdyskuntasuunnittelun kehittämiselle kestävään suuntaan tuottamalla tietoa ja kehittämällä menetelmiä kestävän kehityksen arvioimiseksi ja toteuttamiseksi rakennetussa ympäristössä.

Lahti valmistui arkkitehdiksi Teknillisestä korkeakoulusta vuonna 1974 ja tekniikan lisensiaatiksi 1988, ja on työskennellyt Valtion teknillisessä tutkimuskeskuksessa vuodesta 1971. Ekotehokkuuden lisääminen yhdyskuntasuunnittelussa ja rakentamisessa on ollut Lahden keskeinen tavoite läpi hänen uransa. Yksi maankäytön kestävän kehityksen pullonkauloista on ollut tarpeellisen, tutkitun tiedon saaminen aiheesta. Pekka Lahti on ensimmäisiä aiheeseen laajamittaisesti perehtyneitä tutkijoita ja alansa kiistattomia edelläkävijöitä Suomessa.

----

Suomen Arkkitehtiliitto SAFAn tunnustuspalkinnon, TunnustusPAANUn tarkoituksena on nostaa esiin hyviä esimerkkejä kestävän kehityksen toteuttamisesta rakennusalalla sekä lisätä keskustelua ekologisen rakentamisen tilasta. Kestävä kehitys on yleisesti hyväksytty keskeiseksi tavoitteeksi rakennusalalla, mutta käytännön suunnittelussa ja rakentamisessa tavoitetta ei aina saavuteta. Tarvitaan innostavia tekoja ja uusien toteutustapojen esittelyä - positiivisia signaaleja siitä, että ympäristön huomioon ottaminen on mahdollista suunnittelun ja rakentamisen kaikilla tasoilla.

Tunnustus myönnetään vuosittain sellaiselle yritykselle, yhteisölle tai yksityiselle henkilölle, joka toiminnallaan on edistänyt kestävän kehityksen toteutumista rakennetussa ympäristössä ja on siten tarjonnut esimerkin kaikille rakennusalan toimijoille.

Ehdotuksia tunnustuksen saajaksi voivat tehdä kaikki SAFAn jäsenet. Tunnustuksen saajan valitsee ehdotusten joukosta raati, jonka muodostavat kestävän kehityksen alaosaston EKO-SAFAn johtokunta sekä SAFAn hallituksen edustaja.

Myönnetyt TunnustusPaanut  • 2003 Bruno Erat
  • 2004 Kangasalan Yhteiskylä
  • 2005 Billnäsin rakennusapteekki
  • 2006 Bromarvin Marttayhdistys
  • 2007 Veijo Matilainen
  • 2008 Jan Vapaavuori
  • 2009 Dodo ry
  • 2010 tiedetoimittaja Pasi Toiviainen