Ajankohtaista

Arkkitehtuurikilpailuja -näyttely 2015

hoito ja hoiva 1

Hoito & Hoiva -parantavat tilat silloin ja nyt25.11.2015 – 5.6.2016
ARKKITEHTUURIMUSEO
KASARMIKATU 24, HELSINKI


Arkkitehtuurimuseon ja Suomen arkkitehtiliitto SAFAn tuottama arkkitehtuurikilpailuja ja niiden tuloksia esittelevä näyttelysarja uudistuu. Jatkossa aihetta lähestytään yhteiskunnallisesti kiinnostavan teeman kautta. Ensimmäinen uuden konseptin mukainen teemanäyttely käsittelee hyvinvoinnin ja terveydenhuollon rakentamista – hoidon ja hoivan maailmaa.

Näyttelyn yhteistyökumppanit

Teema koskettaa ihmisiä ikään ja koulutukseen katsomatta: esille tulevat rakennustyypit sairaaloista palvelutaloihin ovat osa jokaisen elämänkaarta.

Näyttely tarjoaa läpileikkauksen alaan, joka on vuosikymmenten aikana muuttunut merkittävästi. Terveydenhuollon rakennukset heijastavat oman aikakautensa ajatuksia terveydestä ja terveydenhoidosta. Ajatusten muuttuessa myös rakennusten arkkitehtuuri on mukautunut vastaamaan uusiin haasteisiin. Helsingin Kirurgisesta sairaalasta vuonna 1877 järjestetty arkkitehtuurikilpailu voittajineen edustaa hyvin erilaista ajattelutapaa kuin vastikään ratkennut kilpailu Rovaniemen sairaalasta.

Viimeaikaisten, arkkitehtuuriltaan innovatiivisten ja käyttäjää lähelle tulevien kohteiden lisäksi esitellään vanhempia rakennuksia, jotka ovat muokanneet hoitokokemusta eri aikakausina. Näyttelyn kohteet on valinnut professori, arkkitehti Hennu Kjisik. Oheisohjelma avaa hyvinvoinnin teemoja luentojen, keskustelutilaisuuksien ja kahden Vaikuttajafoourmin kautta.

Arkkitehtuurimuseon sivuille

Näyttelyä tukemassa


Suomen Lääkäriliitto
Suomen Lääkäriseura Duodecim ry
Suomen sairaanhoitajaliitto ry
Kiinteistö Oy Kinkomaan Vitapolis
Suomen Lääketieteen Historian Seura
Durat
HYGIENE-konsepti
(HYGIENE –konsepti koostuu antibakteerisista tuotteista, joita valmistavat Abloy, Isku, Korpinen, Merivaara ja Oras)


hoitohoiva_nyttelytukijat.jpg

hoito ja hoiva 2